W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.

Informacja dla pracowników OBI

Informacja dla Pracowników  OBI - Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.

W dniu 28. marca 2013 . w Warszawie odbyło się posiedzenie strony związkowej i  Pracodawcy  w sprawie zatwierdzenia  nowej wersji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sugerowane przez Pracodawcę na poprzednich spotkaniach zapisy były niezgodne z Art. 27 ustawy o związkach zawodowych, i osłabiały pozycję związku zawodowego w OBI.  Brak ich zatwierdzenia  stał się przyczyną wstrzymania wypłat z Funduszu dla wszystkich pracowników Spółki.

W  dniu wczorajszym   zaakceptowano ostateczne brzmienie punktu 4. tego regulaminu w treści:

„Decyzje dotyczące przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych ze środków funduszu w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego w zakresie zapomóg finansowych podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi”.

Tym samym, strona związkowa zgodziła się na zatwierdzenie Regulaminu oraz obowiązującego w Spółce preliminarza wydatków na 2013 rok.

Jego treść przedstawia się następująco:

I. Świadczenia okolicznościowe: 

a/Wielkanoc 19%

b/Boże Narodzenie33%

II.  Dofinansowanie wypoczynku:

a/ wczasy pod gruszą 19%

III. Indywidualne zapomogi i wyprawki szkolne : 9%

IV. Sport lub wydatki kulturalno-oświatowe w tych marketach, które zdecydują, że nie chcą przeznaczać środków na wydatki sportowe: 15,5%

V. Pożyczki mieszkaniowe: 4,5%.

Strona związkowa podpisała również ”Umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej”, która pomoże w podzieleniu pieniędzy w kwocie ponad 2 mln zł  ujawnionych po kontroli  ZFSS i pochodzące  z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Niewątpliwym sukcesem Związku Zawodowego „Sierpień 80” jest wywalczenie zapisów Regulaminu, które są korzystniejsze dla Spółki Superhobby Market Budowlany, niż Superhobby Dom i Ogród.

 

Kraków, dnia 29.03.2013 r.

                                                                                                                             Zbigniew Grzesiak

Przewodniczący WZZ”Sierpień 80” w SMB Sp. z o.o.

Informacja dla Pracowników  OBI - Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.

W dniu 28. marca 2013 . w Warszawie odbyło się posiedzenie strony związkowej i  Pracodawcy  w sprawie zatwierdzenia  nowej wersji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sugerowane przez Pracodawcę na poprzednich spotkaniach zapisy były niezgodne z Art. 27 ustawy o związkach zawodowych, i osłabiały pozycję związku zawodowego w OBI.  Brak ich zatwierdzenia  stał się przyczyną wstrzymania wypłat z Funduszu dla wszystkich pracowników Spółki.

W  dniu wczorajszym   zaakceptowano ostateczne brzmienie punktu 4. tego regulaminu w treści:

„Decyzje dotyczące przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych ze środków funduszu w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego w zakresie zapomóg finansowych podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi”.

Tym samym, strona związkowa zgodziła się na zatwierdzenie Regulaminu oraz obowiązującego w Spółce preliminarza wydatków na 2013 rok.

Jego treść przedstawia się następująco:

I. Świadczenia okolicznościowe: 

a/Wielkanoc 19%

b/Boże Narodzenie33%

II.  Dofinansowanie wypoczynku:

a/ wczasy pod gruszą 19%

III. Indywidualne zapomogi i wyprawki szkolne : 9%

IV. Sport lub wydatki kulturalno-oświatowe w tych marketach, które zdecydują, że nie chcą przeznaczać środków na wydatki sportowe: 15,5%

V. Pożyczki mieszkaniowe: 4,5%.

Strona związkowa podpisała również ”Umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej”, która pomoże w podzieleniu pieniędzy w kwocie ponad 2 mln zł  ujawnionych po kontroli  ZFSS i pochodzące  z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Niewątpliwym sukcesem Związku Zawodowego „Sierpień 80” jest wywalczenie zapisów Regulaminu, które są korzystniejsze dla Spółki Superhobby Market Budowlany, niż Superhobby Dom i Ogród.

 

Kraków, dnia 29.03.2013 r.

                                                                                                                             Zbigniew Grzesiak

Przewodniczący WZZ”Sierpień 80” w SMB Sp. z o.o.